Din hissleverantör

Från projektering och installation till skötsel, reparationer och moderniseringar besitter vi all den kompetens som krävs för att vårda era hissar.

Vi har lång erfarenhet av hissbranschen och tillsammans kan vi hitta lösningar på alla era hissproblem.

Friska Hissar Logotyp

Tjänster vi erbjuder

Hiss Service

Vid underhåll informerar vi kunden direkt om något behöver åtgärdas och kan oftast hantera eventuella problem på plats. Vi biträder även vid besiktning för att minimera anmärkningsrisken.

Hissbesiktning

Behöver du besiktning av hissen? Vi på Stockholm Hiss & Elteknik hjälper dig med hissbesiktningen, som säkerställer din hiss säkerhet och funktion.

Hissreparationer

Våra tekniker hanterar alla typer av reparationer i förebyggande syfte, från linbyte och maskinreparation till byte av kretskort och elrelaterade problem. Målsättningen är alltid att driftstoppet ska vara så kort som möjligt.

Hissombyggnad

Vi hjälper kunden att få ut största möjliga nytta av investeringen i sin hiss genom vår breda kompetens genom hela ombyggnadskedjan, från försäljning och projektering till utförande och besiktning.

Hissrenovering & Modernisering

Äldre hissar har en charm som passar huset och bara gjordes på den tid då hissen byggdes. Men den håller vanligtvis inte en modern standard. Prata med oss för renovering och modernisering av er hiss.

Felavhjälpande åtgärder

Vid behov är vi på plats inom högst några timmar i hela Stockholmsområdet för att sätta hissen i drift igen så snabbt som möjligt. Vi har även en akutjour som kan rycka ut 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Så här arbetar vi

Anpassa oss efter uppgiften

Varje hissanläggning är unik med hänsyn till material, ålder och användning. Därför är vi ständigt uppdaterade på tekniken samtidigt som vi sätter oss in i den specifika anläggningens behov för att hitta den bästa lösningen.

Koll på hela kedjan

Med ett brett nätverk av leverantörer och nära samarbete med många partners kontrollerar vi hela aktivitetskedjan i ett uppdrag så att rätt material finns på rätt plats vid rätt tid utifrån varje specifik hiss.

Rätt kompetens

Våra tekniker har olika specialistkompetenser och vi ser alltid till att rätt person är på plats. Vi står för gediget hantverk utan genvägar.

Uppföljning

Vår ambition är att konstant förbättra oss, därför följer vi alltid upp våra uppdrag internt. Vårt mål är att ständigt utvecklas och lära oss så att vi kan leverera mesta möjliga nytta till våra kunder.

Prata med en erfaren hissleverantör

Ring eller maila oss om du har några frågor eller funderingar! Vi vill vara din hissleverantör och förvalta fastighetens hiss. Läs gärna hur vi arbetar med friska hissar så att hissen fungerar och mår bra.

I vardagen litar vi på att hissen allt är i bruk och märker först när den står stilla hur viktigt det är att den fungerar. Som hissleverantör är vårt mål att hissen alltid fungerar. Vi har personal och kunskap som gör det möjligt.

Processen för friska hissar

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…