Hissrenovering & Hissmodernisering

Anlita Stockholm Hiss & Elteknik för professionell hissrenovering i Stockholm. Gamla hissar har sin charm, men när säkerheten börjar sättas ur spel är det hög tid att renovera sin hiss.

Friska Hissar Logotyp

Kanske har den börjat stanna, skramla eller bete sig märkligt på annat sätt? Då ska du kontakta oss – så är vi snabbt på plats för hissmodernisering med den senaste tekniken och högsta säkerheten. Våra tjänster möter alltid de senaste lagkraven gällande hissar – allt för att er hiss ska klara den årliga hissbesiktningen.

Dags för hissrenovering? Vi hjälper dig!

Skulle någon del av utrustningen dömas ut vid besiktning, byter vi ut den skyndsamt och effektivt. Vi har ett brett nätverk av leverantörer med nära samarbeten, vilket möjliggör för snabba åtgärder – ofta med reservdelar för både äldre och ovanliga hissar på lager.

Fördelar när vi gör hissrenoveringar

  •   Vi har över 40 års erfarenhet av hissrenoveringar av äldre hissar
  •   Vi är snabbt på plats för att renovera er hiss i Stockholm
  •   Personalen genomgår kontinuerlig fortbildning för modernisering av hiss
  •   Vi sätter oss in i er specifika anläggnings behov för att hitta optimal lösning.

Vi kan renovera er hiss – oavsett ålder och teknik

Ofta är det mycket svårt att byta ut en hiss helt och hållet. Det är dessutom mycket kostsamt, vilket gör en hissrenovering till ett utmärkt alternativ för att säkerställa driften och behålla säkerheten i fastigheten. Modernisering brukar avse att vissa delar av hissen byts ut, i stället för att hela anläggningen rivs ut för en total ombyggnation. Något som kan vara dyrt och dåligt för miljön.

Alla hissanläggningar är unika gällande allt från ålder och användning till material, teknik och system. Med vår långa erfarenhet på över 40 år av hissrenoveringar, innefattar vår kompetens modernisering av äldre hissar, såväl som av lite nyare hissar som av någon anledning behöver genomgå renovering.

5 anledningar till att satsa på hissmodernisering:

  • Möjlighet till anpassning för funktionsvariationer och äldre personer
  • Bättre belysning med montering av speglar och säten
  • Er hiss blir miljövänligare och billigare i drift med byten av exempelvis motor och kablar
  • Driften säkerställs med ökad säkerhet
  • Er hiss förses med korgdörr vilket minskar risken för att klämmas eller andra olyckor

Modernisera er hiss för ökad trivsel i fastigheten

Vi vet hur viktig er hiss är i vardagen, oavsett om det handlar om bostäder eller arbetsplatser. Driftstopp, skrangliga och opålitliga hissdörrar, illa fungerande knappar och dålig belysning är vanliga orsaker till att låta sin hiss genomgå renovering eller modernisering.

Hissar som är gamla tenderar också att framkalla rädsla hos många – något som gör en hissrenovering viktig för den allmänna trivseln i fastigheten. Du som fastighetsägare ansvarar för att er hiss hålls i gott skick med tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa, enligt Boverket.

Vi har tekniker och hissreparatörer med mycket bred kompetens för att kunna hantera alla typer av moderniseringar i förebyggande syfte: från linbyte och maskinreparation till byte av kretskort och problem relaterade till el. Vi håller oss ständigt uppdaterade gällande nya system och sätter oss in i just er hiss specifika behov för att hitta bästa lösning för modernisering eller renovering.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…