Om Hiss- & Elteknik AB

Stockholm Hiss- & Elteknik grundades 1966 och ombildades till aktiebolag 1972. Vissa av våra medarbetare har varit med oss i över 40 år, något som ger en erfarenhetsgrund som bidrar till vår yrkesstolthet och breda kompetens.
Friska Hissar Logotyp

Kompetens, kvalité och miljö!

Med vår breda kompetens utför vi alla arbeten med precision och noggrannhet. Vi är ett hissföretag som ständigt håller oss utvecklade genom utbildning av personal och interna utvärderingar av vårt arbete, allt för att uppnå bästa kvalité inom alla våra åtaganden.

Med oss kan ni alltid vara trygga i att arbetet utförs med största hänsyn till er som kund, era hissar och miljön.

Vårt löfte till er är att våra leveranser skall:
  • Vara kompletta och i rätt tid
  • Överensstämma med myndighetskrav
  • Erbjuda högsta säkerhet och tillförlitlighet samt vara ekonomiskt gångbara
  • Leva upp till era förväntningar och göra er som kund nöjda
Hållbara Hissar - Logo
Hiss- & Elteknik Logotype
ManKan Hiss Logo

Sammanslagning Stockholm Hiss & Elteknik AB och ManKan Hiss AB

Vid årsskiftet 2020/21 skedde en sammanslagning av ManKan Hiss AB och Stockholm Hiss & Elteknik AB. Tillsammans blir vi en av de ledande aktörerna på hissmarknaden i Stockholm.

Vi har under det senaste året noterat att marknaden för hisservice, reparation och modernisering av hissar kräver alltmer i form av system och resurser för uppföljning, återkoppling och miljö- och kvalitetsarbete.

Vi har med denna sammanslagning investerat kraftigt i både system och personal för att förstärka våra resurser till er kunder.

I formell mening har Stockholm Hiss & Elteknik att övertagit verksamheten i ManKan hiss AB och verksamheten drivs av en gemensam organisation under Stockholm Hiss & Eltekniks organisationsnummer.

Ni som kund kommer fortsättningsvis få service av samma tekniker och ha samma kontaktpersoner som idag för försäljning och arbetsledning. För er kunder är vårt mål att sammanslagningen inte kommer märkas.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…