Hissreparation

Vi är din hissreparatör för professionell hissreparation i Stockholm. Er hiss utsätts dagligen för slitningar efter kontinuerlig användning, många timmar per dygn 365 dagar om året. Sammantaget kan påfrestningarna till sist komma att tvinga fram plötsliga behov av reparation – När problem uppstår är vi snabbt på plats för att utföra reparation och se till att er hiss fungerar.

Friska Hissar Logotyp

För snabb och pålitlig reparation av er hiss

  • Vi är snabbt på plats i hela Stockholm.
  • Eventuella problem kan ofta hanteras direkt på plats.
  • Lång erfarenhet med bred kompetens för reparation av äldre hissar, såväl som hissar med den senaste tekniken.
  • Akutjour som kan rycka ut 24 timmar om dygnet – året runt.
  • Vi sätter oss in i er specifika anläggnings behov för att hitta optimal lösning.

Hissreparation – oavsett ålder och teknik

Alla hissanläggningar är unika gällande allt från ålder och användning till material, teknik och system. Med vår långa erfarenhet på över 40 år av hissreparationer, innefattar vår kompetens reparation av äldre hissar, såväl som hissar med den senaste tekniken. 

Vi håller oss ständigt uppdaterade gällande nya system och sätter oss in i just er hiss specifika behov för att hitta bästa lösning för reparation.

Kontakta oss om hissen exempelvis börjar låta konstigt, kännas instabil eller bete sig märkligt i övrigt. Vår kontinuerliga vård innebär att er hiss livslängd förlängs avsevärt, med kraftigt minskat behov av reparationer och andra kostsamma åtgärder.

Din ledande hissreparatör i Stockholm

Skulle problem uppstå är vi på plats inom några timmar i hela Stockholm för att reparera er hiss. Vi finns till för att sätta hissen i drift igen så snabbt som det bara går. Vår akutjour kan rycka ut 24 timmar om dygnet – året runt.

Vi har tekniker och hissreparatörer med mycket bred kompetens för att kunna hantera alla typer av reparationer i förebyggande syfte: från linbyte och maskinreparation till byte av kretskort och problem relaterade till el. Vår målsättning är alltid att driftstoppet ska vara så kort som möjligt, eftersom vi vet om hur viktig hissen är för en god och säker hemmiljö, samtidigt som hissen kan vara oumbärlig för många personer likt äldre och människor med funktionsnedsättning.

Ett bra nätverk, effektiv hissreparation, rätt material och reservdelar

Skulle ert hissproblem inte gå att lösa direkt ingår vi i ett brett nätverk av leverantörer med nära samarbeten. Det möjliggör för snabba åtgärder med rätt material på rätt plats vid rätt tid – utifrån just er specifika hiss. Allt för en så smidig och pålitlig hissreparation som möjligt.

Regler för att reparera hiss i Stockholm

Fastighetsägaren ansvarar för att er hiss hålls i gott skick med tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa, enligt Boverket. Reparationer bör utföras av en aktör med hög kompetens, likt våra professionella hissreparatörer på Stockholm Hiss & Elteknik.

Under en hiss reparation eller vid underhåll av hiss måste hissen vara avstängd, med säkrade öppningar för att hindra nedstörtning i schaktet, enligt Boverket. Om vår hissreparation skulle innebära att hissen måste byggas om, ska en revisionsbesiktning i vissa fall genomföras innan användning.

Välj en hisspartner med erfarenhet

Sedan starten år 1966 har vi ständigt expanderat med ny personal som genomgår kontinuerlig fortbildning inom de senaste systemen och den modernaste hisstekniken. Allt för att vara den ledande aktören för hissreparation i hela Stockholm. Kontakta oss vid frågor och läs gärna mer om hur vi jobbar för att hålla Friska hissar!

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…