Hissbesiktning

Behöver du besiktning av hissen? Vi på Stockholm Hiss & Elteknik hjälper dig med hissbesiktningen, som säkerställer din hiss säkerhet och funktion. När hissen ska besiktigas av ett oberoende besiktningsorgan är vi på plats för att åtgärda eventuella problem direkt. Vi vet hur stor betydelse hissen har i vardagen, där minsta avbrott skapar stor irritation. Genom att låta oss bistå med hjälp vid besiktningen ser du till så att hissen är i gott skick året runt. Allt för att göra fastigheten tryggare och säkrare för såväl boende som besökare. Hissar måste besiktas regelbundet enligt ett visst tidsintervall och vi biträder vid besiktningen, för att minimera risken för anmärkning.

Friska Hissar Logotyp

Därför ska du anlita oss vid besiktning av hissar

Vi är din självklara hissoperatör i samband med hissbesiktningar. Genom att anlita oss på regelbunden basis åtgärdas eventuella problem på plats, så att hissen fungerar som den ska efter besiktningen. Med över 50 år i branschen har vi lång erfarenhet av hissbesiktningar och har fått otaliga hissar godkända under årens lopp. Vi håller oss uppdaterade med den senaste tekniken och ser till så att er hiss besiktning godkänns enligt nuvarande regelverk. Det gäller både gamla hissar och moderna hissar med ny teknologi. Samma höga standard gäller inför varje enskild hissbesiktning, oavsett konstruktion och årsmodell. 

 

Hissbesiktningar görs för att säkerställa funktionen och säkerheten, så att hissen inte utgör någon fara för användaren. Därför är det viktigt att anlita en professionell hissoperatör, som ser över hissens skick inför den officiella besiktningen. Hissar som krånglar skapar ofta otrygghet bland de boende. Om hissen exempelvis är skramlig och instabil är det dags att besiktiga den omgående. När fel upptäcks under hissbesiktningar åtgärdar vi problemen omedelbart, vilket gör hissen säkrare och förlänger dess livslängd. Under besiktningen samlar vi in värdefull data som utgör underlag för framtida besiktningar och åtgärder. Det innebär att hissen ständigt hålls i toppskick, utan någon kompromiss med säkerheten.

Det gäller för hissbesiktning och regler

Som ansvarig för hissen finns många regler för hissbesiktning att förhålla sig till. Det är antingen fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller förvaltaren som ansvarar för att hissen besiktigas vid rätt tidpunkt varje år. Det gäller de flesta sorters hissar, förutom varuhissar, småvaruhissar, sophissar samt speciella trapphissar och plattformshissar som går till maximalt två bostäder. Undantagna hissar besiktigas i stället vartannat år.

Olika regler för besiktning av hissar

När en ny hiss installeras genomförs en första besiktning, eftersom hissen måste godkännas för att få tas i bruk Efter första besiktningen sker återkommande besiktningar, som ska genomföras i god tid före besiktningsintervallens utgång, enligt Boverket. Om hissen har byggts om så att säkerheten påverkas måste hissen genomgå revisionsbesiktning.

Så åtgärdas problem efter hissens besiktning

Efter att ett oberoende besiktningsorgan har besiktat hissen upprättas ett protokoll. Det kan innehålla godkännande eller anmärkningar, som måste åtgärdas inom en viss tid. Om det finns omedelbar risk för användarens säkerhet måste felen åtgärdas omedelbart. Under tiden får inte hissen användas. Ifall att hissbesiktningen visar att hissen behöver repareras direkt sker en besiktning efteråt för godkännande. När du beställer våra tjänster är vi med under besiktningen och kan på så vis råda bot på problemen så fort som möjligt. 

Hissbesiktning FAQ

Vad finns det för regler vid hissbesiktning?

Fastighetsägaren eller den som är ansvarig för hissen måste se till så att den besiktigas i tid. Upptäcks eventuella fel som direkt påverkar användarens säkerhet måste dessa åtgärdas innan hissen tas i bruk igen. Hissbesiktningen ska genomföras av ett ackrediterat oberoende besiktningsorgan. 

Vad kostar en hissbesiktning?

Priset på hissbesiktningen bestäms av de olika oberoende besiktningsorganen. Kostnaden varierar alltså beroende på aktör. Det råder fri konkurrens mellan besiktningsorganen och du väljer själv vilket ackrediterat företag du vill anlita. 

Hur ofta görs en hissbesiktning?

Vanliga hissar ska genomgå hissbesiktning årligen inom ett visst tidsintervall. Det gäller inte varuhissar, småvaruhissar, sophissar eller speciella trapphissar och plattformshissar, som endast går till två bostäder. Dessa hissar ska besiktigas vartannat år. 

Varför gör man en besiktning?

Besiktning av hissar genomförs för att säkerställa hissens funktion och säkerhet. Hissbesiktningen är till för att undersöka eventuella fel och brister, så att de kan åtgärdas så fort som möjligt.

 

Vår målsättning för hissbesiktning i stockholm

En del av vår målsättning är att vår personal genomgår kontinuerlig fortbildning inom de senaste systemen och den modernaste hisstekniken. Allt för att vara den ledande aktören för service av hiss inför besiktning i hela Stockholm. Läs gärna mer om Friska hissar eller kontakta oss vid frågor eller vid intresse av besiktning

Besiktning av hiss

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…