Hissombyggnad

Anlita Stockholm Hiss & Elteknik för ombyggnad av er hiss i Stockholm. Oavsett hur vackra gamla hissar kan vara, behöver de till sist byggas om för att behålla säkerheten och möta dagens lagkrav. Hissombyggnad brukar avse att nuvarande anläggning rivs ut för montering av en ny hiss med maskin i befintligt hisschakt.

Äldre hissar har äldre teknik, där reservdelar i vissa fall kan vara svåra att hitta.

Då kan en total ombyggnation komma att krävas – något som våra professionella tekniker och reparatörer har lång erfarenhet av. Med kontinuerlig fortbildning bemästrar de ombyggnad av äldre hissar, såväl som nyare anläggningar med modernare teknik.

Friska Hissar Logotyp

För en modern ombyggnad av er hiss

Kanske har er hiss börjat få återkommande driftstopp, skramla eller bete sig märkligt på annat sätt? Om hissen är i för dåligt skick för att reparera bör du kontakta oss, så är vi snabbt på plats i hela Stockholm för ombyggnation av er hiss. Allt med senaste teknik, högsta komfort och säkerhet i fokus.

Välj vår hissombyggnad för ökad trivsel i fastigheten

Vi vet hur viktig er hiss är i vardagen – oavsett anläggning. Vanliga orsaker till att låta hissen byggas om helt och hållet är:

 •   Plötsliga driftstopp
 •   Utdaterad mekanik med
 •   Opålitliga hissdörrar
 •   Illa fungerande knappar
 •   Dålig belysning
 •   Höjer värdet på fastigheten


Hissar som är gamla tenderar också att framkalla rädsla hos många användare – något som gör en hissombyggnad avgörande för den allmänna trivseln i fastigheten. Att bygga om en hiss kan låta dyrt till en början, men som ledande aktör i Stockholm har vi möjlighet att erbjuda ett rimligt pris för hissombyggnad. Kom ihåg att en ombyggd hiss höjer värdet på fastigheten, samtidigt som driften blir mer energisnål och miljövänlig.

I egenskap av fastighetsägare ansvarar du för att er hiss hålls i gott skick med tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa, enligt Boverket. 

5 anledningar till att låta oss genomföra en ombyggnation av er hiss 

 • Förbättrad åtkomst för äldre och människor med funktionsvariationer
 • Säkerheten och komforten ökar med en större hisskorg
 • Driften blir mjukare och säkrare
 • Kablar och hissmotor byts ut mot mer miljövänliga alternativ, vilket också gör er hiss billigare i drift.
 • Vi utrustar er hiss med korgdörr för att minska risken för olyckor

Vad säger regelverket vid ombyggnation av hiss?

Om en hiss byggs om kan säkerhetskraven komma att höjas. Vid fullständiga ombyggnationer av hissmaskin, styrsystem, hisskorg, med mera, måste hissen utrustas med korgdörr. Det höjer säkerheten och minskar risken för olyckor, såsom klämning mellan hiss och schakt.

Våra ombyggnationer möter alltid de senaste lagkraven gällande hissar – allt för att er hiss ska klara den årliga hissbesiktningen. Skulle en total ombyggnation behöva genomföras efter besiktning, är vi snabbt på plats för att genomföra arbetet.

Om hissen måste byggas om i hög utsräckning, behöver i många fall en revisionsbesiktning genomföras innan er hiss används igen.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…