Hisservice

Behöver din hiss service? Då ska du anlita vår professionella hisservice året runt – 24 timmar om dygnet. Vi är snabbt på plats för att hjälpa till med service av hissar enligt dina önskemål. Med över 50 års erfarenhet av hisservice underhåller vi allt från äldre hissar till hissar med den senaste tekniken. Vi sätter oss in i er specifika hissanläggning för att hitta den bästa lösningen för just er hiss. Osäkra hissar skapar snabbt otrygghet i fastigheten, men med vår service råder vi bot på problemet direkt. 

Friska Hissar Logotyp

Teckna serviceavtal för hissar med oss

Med vårt serviceavtal får hissen årligt underhåll. Det är en smidig tjänst som håller hissen i toppskick. Vi försöker alltid hantera problem på plats för att serva din hiss så fort som möjligt. Om större reparationer behövs har vi rätt utrustning och kompetens för uppdraget. Det gäller alla hissar – oavsett ålder och teknik. Våra erfarna hisstekniker tar sig an uppgiften med högsta noggrannhet och kvalitet. Allt för att ge din hiss service som säkerställer funktionen och ökar säkerheten.

Därför ska ni skriva serviceavtal för er hiss

  • Vi är snabbt på plats för att serva hissen
  • Problemen hanteras på plats
  • Även större reparationer genomförs på kort varsel
  • Hissen får längre livslängd
  • Alla sorters hissar får rätt service

Förläng livslängden på hissen med regelbunden service

När du anlitar oss för regelbunden hisservice förlängs livslängden på er hiss. Med våra hissteknikers kontinuerliga skötsel håller hissen många år – ofta längre än uppskattad livslängd. Den genomsnittliga livslängden för hissar ligger på omkring 25 år och med vårt underhåll fungerar hissen perfekt under tiden. I vår service av hissar ingår årliga besök, vilket är viktigt för att hissen ska godkännas vid besiktningen. Fördelen med att ha vår hissexpertis nära till hands är att vi samlar in viktig information om er hiss, vilket underlättar för framtida service och reparationer. Det innebär en mer effektiv service av hissar till lägre kostnader.

 

Under servicen testas hissens olika funktioner, såsom stoppknappar, alarm och andra nödfunktioner. För att säkerställa hissens livslängd smörjer vi hissens mekaniska delar enligt tillverkarens föreskrifter. Allt för att motverka och plötsliga driftstopp och kostsamma reparationer. Hisschakt rengörs, medan all elektronik ses över. När fel upptäcks hanteras de om möjligt på plats. I vårt lager finns reservdelar för alla sorters hissfabrikat, så att eventuella problem kan åtgärdas omedelbart. Vi har ett brett nätverk av leverantörer, som täcker behovet hos alla hissar. I vårt team finns medarbetare som verkat i branschen i över 40 år, med kompetens att serva just din hiss. 

Få hjälp med akut service av hissen

När ni tecknar ett serviceavtal för er hiss med oss ingår även service vid akuta händelser. Det kan handla om driftstopp, att dörrar inte fungerar som de ska, eller att någon fastnat i hissen. När olyckan är framme rycker vår akutjour ut oavsett tid på dygnet, 365 dagar om året. Hissens funktion tas ofta för given, men så fort problem uppstår påverkas de boende direkt. När vi står för er hiss service ökar tryggheten i hela fastigheten. Vi åtgärdar skrammel, instabilitet och ger hissen en mjukare gång. 

 

Som fastighetsägare ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av hissen, enligt Boverket. Därför ska du anlita vår hisservice, som säkrar driften och minimerar behovet av reparationer. Du håller nere kostnaderna, förlänger livslängden på hissen, samtidigt som tryggheten och säkerheten ökar för både boende och besökare. En välfungerande hiss är avgörande för en god hemmiljö. Många är helt beroende av hissen för att få vardagen att gå ihop. Det gäller särskilt äldre och människor med funktionsnedsättning. Vår hisservice tar inte bara sikte mot befintliga problem, utan håller hissen vid högsta möjliga funktion året runt.

Hisservice FAQ

Vad kostar en hisservice?

Priset på hisservice varierar beroende på om du har skrivit ett serviceavtal för din hiss eller om det gäller enskilda besök. På Stockholm Hiss- & Elteknik ser vi till så att servicen av hissen blir så kostnadseffektiv som möjligt, med bästa möjliga pris utifrån kundens förutsättningar.

Hur ofta görs en hisservice?

Service av hissar genomförs årligen, där antalet besök varierar beroende på serviceavtal för hissen. Den som ansvarar för hissen måste se till så att den är i drift och är säker att använda. Hur ofta en hiss måste servas beror bland annat på ålder, storlek, befintligt skick, bruk, hissfabrikat, tidigare service, med mera.

Varför gör man en hisservice?

Hissar behöver service för att säkerställa driften, säkerheten och funktionen. Med regelbunden hisservice förlängs hissens livslängd, samtidigt som behovet av kostsamma reparationer minskar.

Vår målsättning för god hisservice i stockholm

En del av vår målsättning är att vår personal genomgår kontinuerlig fortbildning inom de senaste systemen och den modernaste hisstekniken. Allt för att vara den ledande aktören för service av hiss inför besiktning i hela Stockholm. Läs gärna mer om Friska hissar eller kontakta oss vid frågor eller vid intresse av service.

Hissreparatör utför service på hiss i stockholm

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…