Teknik

Varje hiss är unik och kräver ofta olika tekniska lösningar. Från traditionella linhissar och hydraulhissar till maskinrumslösa hissar och plattformshissar skiljer de sig i utformning, teknik, storlek och regelverk. Vi vill att ni som kund ska förstå vårt arbete och hur er hiss fungerar, därför ger vi här lite information om hissteknik.

Undrar ni något om er hiss är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Friska Hissar Logotyp

Linhissens uppbyggnad

En traditionell linhiss har maskinrummet direkt ovan schaktet. Där finner vi hissens hjärna i apparatskåpet och dess hjärta i maskinen. En traditionell hissmaskin består av en elektrisk motor och växel med broms och en drivskiva för kraftöverföringen till linorna.

I schaktet går hisskorgen upp och ner med hjälp av linorna som går över drivskivan till motvikten. Hisskorgen leds i schaktet av styrskor som går längs med gejder som kan liknas vid en lodrät räls. Fristående från hissens eget säkerhetssystem finns även ett extra system som inkluderar hastighetsregulator/begränsare och fångannordning.

Detta är ett rent mekaniskt system, skulle hissen av något skäl gå för fort eller felaktigt löses anordningen ut och stannar hissen omedelbart. Alla dessa delar är viktiga att underhålla genom rengöring, smörjning och justering för att hissen ska fungera felfritt.

Hiss - Hisskorg, Motvikt, Motor, Gejder
Hiss - Tekniska beskrivning

Hissens säkerhetsfunktioner

En hiss kan anses vara det säkraste transportmedlet som finns att tillgå. All säkerhet är automatiserad och det finns både elektriska och mekaniska säkerhetsannordningar som övervakar hissens alla funktioner och alla händelser under resans gång. Den helt fristående mekaniska säkerheten hos hastighetsregulatorn/begränsaren och fångannordningen övervakar ständigt resan så att hissen aldrig kan gå över sin hastighetsbegränsning.

Överlastannordningen och slaklinekontakten övervakar ständigt belastningen så att det aldrig blir för hög viktbelastning samt att linorna aldrig blir slaka pga exempelvis utsträckning. I dörröppningarna övervakas både korgdörr och schaktdörr för att minimera klämrisker och för att hissen aldrig ska kunna gå om inte samtliga dörrar är stängda. Slutligen finns flertalet nödstopp för tekniker som arbetar på hissen och i äldre hissar även för passagerare.

Alla dessa säkerhetsfunktioner måste kontinuerligt testas och därför genomförs varje år säkerhetsbesiktning på alla hissar. Vi utför även kontroller av säkerhetsfunktionerna vid våra skötselbesök och söker givetvis tidigare eventuella fel på hissen, allt för passagerarnas trygghet.

Hissens elektronik

För att veta var hissen befinner sig finns information om detta i schaktet genom ett givarsystem som uppdaterar styrsystemet med positionsinformation. När ett anrop eller en destination ges till styrsystemet genom knapptryckning i korgen eller trapphuset kontrollerar först styrsystemet att alla säkerhetsfunktioner är hela. När säkerhetskretsen är hel skickas information om var hissen befinner sig och var den ska till drivsystemet.

Drivsystemet i sin tur skickar då impulser till motorn så att den startar och går åt det håll hissen ska. När korgen närmar sig rätt våningsplan indikeras detta till drivsystemet som saktar av motorimpulserna för att bromsa ner hastigheten på motorn och hisskorgen bromsar in i plan. Samtidigt som motorn stannar låser bromsen fast hissen i läget och styrsystemet skickar då signal till låset att öppnas på det plan hissen stannat.

Test av all denna elektronik kräver hög kompetens och om något skulle fela behöver teknikern ha kännedom om systemet så att felet kan åtgärdas och hissen kan tas i drift igen.

Hiss - Schaktinfo - Korginfo

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…