Hissbesiktning och Hiss service

Anlita oss om du behöver professionell hissbesiktning och hisservice i Stockholm. Marknaden för service och besiktning av hiss kräver i dag mycket hög kompetens inom digitala system med resurser för uppföljning – något som vi på Stockholm Hiss & Elteknik säkerställer med över 40 år i branschen.

Friska Hissar Logotyp

Välja vår hissbesiktning & hiss service

  • Vi är snabbt på plats i hela Stockholm.
  • Hanterar ofta eventuella problem direkt.
  • Lång erfarenhet med bred kompetens för service av äldre hissar, såväl som hissar med den senaste tekniken.
  • Vi är med vid besiktning för att minimera risken för anmärkning.
  • Vi sätter oss in i er specifika anläggnings behov för att hitta bästa lösningen.

Vid akuta problem med hissen

Fördelar med att välja vår hiss service är underhåll vid akuta problem. Vi kan vara på plats inom högst några timmar i hela Stockholmsområdet för att sätta er hiss i drift igen så snabbt som möjligt. Vi har även en akutjour som kan rycka ut 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Skulle problemet inte gå att lösa direkt ingår vi i ett brett nätverk av leverantörer med nära samarbeten, så att rätt material finns på rätt plats vid rätt tid utifrån just er specifika hiss.

Vad gäller vid hissbesiktning?

Fastighetsägaren är ansvarig för att hissen hålls i gott skick och det är viktigt med kontinuerlig service, för att inte få några onödiga anmärkningar vid en hissbesiktning. Med vår service och skötsel av hissar får ni regelbundna besök, där vi smörjer, städar och kontrollerar hissens funktioner ­– allt för att säkerställa er hiss säkerhet och goda skick. Bland annat ser vi över er hiss säkerhetssystem, driftsäkerhet och larm, samt åtgärdar problem på plats i möjligaste mån.

Ingår ni i ett serviceavtal med oss ser vi till så att er hiss är i mycket gott skick året runt med kontinuerligt hissunderhåll. Om ett fel skulle uppstå hanterar vi det och försöker åtgärda orsaken snabbt och effektivt, med pålitliga resultat. Ibland måste större reparationer utföras och då använder vi alltid rätt reservdelar och arbetssätt, oavsett hissens ålder och teknik.

Regler för hissbesiktning i Stockholm

Enligt Stockholms stad ska hissar besiktigas en gång om året. Det gäller alla typer av hissar utom varu- och småvaruhissar, sophissar, trapphissar och plattformshissar som endast går till maximalt två bostäder.

Så här ser reglerna för besiktningsintervaller ut i Stockholms stad:

  • Inledningsvis genomförs en första besiktning innan hissen tas i bruk
  • Därefter sker regelbundna besiktningar efter första besiktningen, som ska göras i god tid före utgången av innevarande besiktningsintervall, enligt Boverket.
  • I vissa fall måste en revisionsbesiktning göras om hissen har byggts om

Fastighetsägaren eller hissens ägare bär ansvar för att hissbesiktningen genomförs av ett ackrediterat kontrollorgan, där vi på Stockholm Hiss & Elteknik bistår på plats för att ni ska undvika anmärkningar. Självklart åtgärdar vi eventuella brister så snabbt som möjligt – ofta redan där och då.

Vår målsättning för god hisservice i stockholm

En del av vår målsättning är att vår personal genomgår kontinuerlig fortbildning inom de senaste systemen och den modernaste hisstekniken. Allt för att vara den ledande aktören för service av hiss inför besiktning i hela Stockholm. Läs gärna mer om Friska hissar eller kontakta oss vid frågor eller vid intresse av besiktning eller service.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…